Easy Shop

En samling produkter vars syfte är att underlätta den dagliga administrationen av webbshopen.

Alla produkter går utmärkt att beställa ensamma om man inte har behov av alla moduler.


  1. Easy Import

    Easy Import är modulen som gör, att du från en enda prisfil uppdaterar priser, produkter och produkttexter mm. i din webbshop. Antagligen den modul som gör att du kan spara mest tid i din vardag om du gör ändringar ofta.
  2. Easy Admin

    Easy Admin är ett litet program som du installerar på din dator. Den kommer att hämta och ladda upp information från ditt kassasystem eller bokföringsprogram/affärssystem med jämna mellanrum. Det gör att du kommer att ha ett ganska aktuellt lagersaldo på din webbsida, samtidigt som du blir besparad en del arbete med bokföringen.
  3. Easy Logistics

    Easy Logistics ser till att överföra information om vart ordern ska levereras till din logistikpartners webbsida. Där kan du sedan skriva ut själva frakthandlingen. Tyvärr kan vi inte packa ordrarna till dig, men detta är vårt bidrag för att minska på dina tidskrävande uppgifter.